top of page
20210814_20210814_tenoretui3_edited_edited.jpg

REPARATION OCH SERVICE

JBMx verkstad erbjuder reparation- och servicetjänster för trä- och bleckblåsinstrument, bland annat saxofon, klarinett, trumpet och tvärflöjt. JBMx erbjuder ett flertal tjänster, allt från mindre reparationer, service och byte av putor till en hel renovering av ditt blåsinstrument.

För att bedöma vilken nivå på service eller renovering som passar bäst för just ditt blåsinstrument så erbjuder JBMx en gratis offert. Prisförslaget är kostnadsfritt utan förbindelser. Har du inte möjlighet att ta dig till JBMx så går det också bra att skicka ditt blåsinstrument för att få en offert. Vid renovering av ditt blåsinstrument ingår även en fri efterjustering av instrumentet inom 6 månader.

Mindre reparationer blåsinstrument

Denna typ av reparationer går normalt snabbt att göra, men ibland kan det var tidskrävande, exempelvis för att få loss en bygel som sitter ordentligt fast.

För trumpet, trombon och andra bleckblåsinstrument är det vanligast med reparationer som t. ex. losstagning av munstycke och byglar och byte av vattenklaffkork. För klarinett, saxofon och tvärflöjt är de vanligaste mindre reparationerna byte av kork, exempelvis nackkork, munstyckekork och stämskruvkork samt byte av enstaka putor.

Byta putor? Service och renovering blåsinstrument

En service av ditt blåsinstrument bör göras regelbundet. Hur ofta beror bl. a. på hur mycket instrumentet används. Genom en regelbunden service av ditt blåsinstrument har du alltid ett instrument i bra skick. JBMx erbjuder ett antal olika nivåer på service och renovering för blåsinstrument. Hur omfattande en service eller renovering behöver vara för just ditt blåsinstrument beror på ett flertal faktorer. Ibland räcker det med en enklare service eller att byta putor på några enstaka klaffar, men det kan också behövas en mer omfattande service eller en renovering av ditt blåsinstrument. Det bästa sättet att avgöra nivån är att lämna in ditt blåsinstrument för en kostnadsfri offert. En helrenovering av ditt blåsinstrument ger dig ett instrument i nyskick, ibland till och med bättre än nyskick.

I en helrenovering av ett träblåsinstrument ingår alltid översyn av instrumentet, demontering, rengöring av kropp och mekanik, smörjning av mekanik, vidare ingår att byta putor, kork och filt i sin helhet, att byta stämskruvkork (tvärflöjt och piccola), att kontrollera tonhål och avslutningsvis så genomförs montering och justering av mekanik samt täthetsjustering. Utöver detta kan andra moment tillkomma vid behov eller utifrån önskemål från kunden, t. ex. byte av fjädrar och nackkork, urtagning av bucklor och slipning/lagning av tonhål.

En helservice av ett bleckblåsinstrument innefattar alltid översyn av instrumentet, rengöring in- och utvändigt inkl. alla delar, rengöring och kontroll av ventiler, smörjning av ventiler och byglar, ​byte av under- och överfilt för instrument med pistongventil och byte av vattenklaffskork. Utöver detta kan andra moment tillkomma vid behov eller utifrån önskemål från kunden, t. ex.  t. ex. urtagning av bucklor, byte av ventilstyrningar och omsnörning och injustering av rotorventiler.

bottom of page