top of page
Image by Joseph Hersh

BLECKBLÅS - TJÄNSTER REPARATION OCH SERVICE

Här nedan visas ett urval av våra reparations- och servicetjänster för bleckblåsinstrument. JBMx erbjuder service och reparation av bland annat trumpet och trombon, men även av andra bleckblåsinstrument. Materialkostnaden ingår normalt i priset, men kan tillkomma extra beroende på bland annat kundens val av material, som exempelvis filt och fjädrar. Kostnad för eventuella reservdelar tillkommer.

Hör gärna av er med frågor !

Bleckblås beskrivning tjänster

MINDRE REPARATIONER

Byte av vattenklaffkork.

losstagning av munstycke eller bygel.

Urtagning av mindre bucklor.

ENKEL SERVICE

Översyn

Rengöring och smörjning av ventiler och byglar

För trombon även

​Rengöring och smörjning av kvartsventilmekanik

Rengöring och smörjning av drag

HELSERVICE INSTRUMENT MED PISTONGVENTILER

Översyn

Rengöring in- och utvändigt inkl. alla delar

Rengöring av ventiler

Kontroll av ventiler

Smörjning av ventiler och byglar

​Byte av under- och överfilt

Vid behov byte av ventilstyrningar

Byte av vattenklaffskork

HELSERVICE TROMBON (DRAG)

Översyn

Rengöring in- och utvändigt inkl. alla delar

Smörjning av byglar

Smörjning av drag

Rengöring och smörjning av kvartsventilmekanik

Byte av vattenklaffskork

HELSERVICE INSTRUMENT MED ROTORVENTILER

Översyn

Rengöring in- och utvändigt inkl. alla delar      

Rengöring av ventiler

Kontroll av ventiler

Smörjning av ventiler och byglar

Byte av vattenklaffskork

Vid behov omsnörning

Vid behov injustering av rotorventiler

Byte av ventilstopp

TILLÄGG

Vid helservice kan följande tillägg bokas:

Tillägg polering enkel från 200 kr

Tillägg polering hel 500 kr/tim

Poleringen genomförs när instrumentet är demonterat.

Tjänster mindre reparationer
Helservice pistongventiler
Helservice rotorventiler
Enkel service
Helservice trombon drag
Tillägg
bottom of page