top of page
Image by Joseph Hersh

BLECKBLÅS - TJÄNSTER REPARATION OCH SERVICE

Här nedan visas ett urval av våra reparations- och servicetjänster för bleckblåsinstrument. JBMx erbjuder service och reparation av bland annat trumpet och trombon, men även av andra bleckblåsinstrument. Materialkostnaden ingår normalt i priset, men kan tillkomma extra beroende på bland annat kundens val av material, som exempelvis filt och fjädrar. Kostnad för eventuella reservdelar tillkommer.

Hör gärna av er med frågor !

Bleckblås beskrivning tjänster

MINDRE REPARATIONER

Byte av vattenklaffkork.

Losstagning av munstycke eller bygel.

Lödning

Rengöring och smörjning av kvartsventilmekanik

Urtagning av mindre bucklor.

ENKEL SERVICE

Översyn

Enkel rengöring av ventiler och byglar

Smörjning av ventiler och byglar

För trombon även

Enkel rengöring av drag och kvartsventilmekanik

Smörjning av drag och kvartsventilmekanik

HELSERVICE INSTRUMENT MED PISTONGVENTILER

Översyn

Rengöring in- och utvändigt av hela instrumentet inkl. alla delar

Kontroll av ventiler

Vid behov byte av under- och överfilt, ventilfjädrar och ventilstyrningar

Smörjning av ventiler och byglar

Byte av vattenklaffskork

HELSERVICE TROMBON (DRAG)

Översyn

Rengöring in- och utvändigt av hela instrumentet inkl. alla delar

Kontroll av ventiler

Smörjning av drag och byglar

Smörjning av kvartsventilmekanik

Vid behov byte av vattenklaffskork

HELSERVICE INSTRUMENT MED ROTORVENTILER

Översyn

Rengöring in- och utvändigt av hela instrumentet inkl. alla delar      

Kontroll av ventiler

Vid behov byte av ventilstopp och omsnörning

Vid behov injustering av rotorventiler

Smörjning av ventiler och byglar

Vid behov byte av vattenklaffskork

TILLÄGG

Vid helservice kan polering bokas som tillägg.

Poleringen genomförs när instrumentet är demonterat.

Tjänster mindre reparationer
Helservice pistongventiler
Helservice rotorventiler
Enkel service
Helservice trombon drag
Tillägg
bottom of page