top of page

NYTT OCH BEGAGNAT - SKICKGRADERING

JBMx säljer främst begagnade blåsinstrument och tillbehör, men säljer även andra instrument och tillbehör. JBMx har även ett mindre utbud av nya produkter.

många saxofoner

BEGAGNADE PRODUKTER

Samtliga produkter är fullt funktionella, rengjorda och vid behov servade om inget annat framgår av produktbeskrivningen.
Skicket på begagnade produkter beskrivs med hjälp av fyra kategorier, använt skick, bra skick, mycket bra skick samt nyskick. Priset speglar skicket på produkten.

Utöver dessa fyra kategorier säljer JBMx ibland blåsinstrument som ska renoveras eller servas innan produkten levereras till kund. Denna femte kategori benämns åtgärdsbehov före leverans.

Använt skick innebär att instrumentet uppvisar ett tydligt slitage.

Bra skick innebär att instrumentet uppvisar spår av slitage.

Mycket bra skick innebär att instrumentet uppvisar få spår av slitage.

Nyskick innebär att instrumentet inte uppvisar något nämnvärt slitage.

Åtgärdsbehov före leverans innebär att instrumentet renoveras, repareras eller genomgår en omfattande service innan det levereras till kund.

NYA PRODUKTER

Nya produkter finns i två olika kategorier, ny produkt eller oanvänd produkt.

Ny produkt -  produkten lagerförs eller köps in av JBMx i samband med beställningen och är ej uppackad mer än för funktionstest.

Oanvänd produkt - har aldrig använts, kan ha legat på lager eller i butik under en längre tid, kan vara eller ha varit uppackad från originalförpackning.

Image by Lucas Alexander
Image by Janis Straume
Åtgärdsbehov före leverans

ÅTGÄRDSBEHOV FÖRE LEVERANS

Åtgärdsbehov före leverans innebär att instrumentet renoveras, repareras eller genomgår en mer omfattande service innan det levereras till kund. Arbetet genomförs så att instrumentet uppnår full funktionalitet. Trots detta kan ett visst kosmetiskt slitage kvarstå, exempelvis repor, skador i lack eller mindre bucklor. Slitaget påverkar dock inte instrumentets funktion. Slitaget graderas i fyra nivåer.

Obetydligt slitage innebär att instrumentet inte uppvisar något nämnvärt kosmetiskt slitage.

Avgränsat slitage innebär att instrumentet uppvisar ett mindre kosmetiskt slitage på vissa delar av instrumentet.

Allmänt slitage innebär att instrumentet uppvisar ett mindre kosmetiskt slitage spritt över mer eller mindre hela instrumentet.

Tydligt slitage innebär att hela eller delar av instrumentet uppvisar ett betydande kosmetiskt slitage.

Instrument som läggs ut med åtgärdsbehov före leverans säljs till ett nedsatt pris som även speglar det kosmetiska slitaget.

Hör alltid av er till JBMx innan ni köper en produkt som ska renoveras, repareras eller servas före leverans.

Då får ni närmare detaljer om leveranstid, handpenning m.m. Ni kan även komma med önskemål inför arbetet gällande exempelvis materialval.

RENOVERINGSOBJEKT

JBMx säljer ibland produkter som renoveringsobjekt.

​Renoveringsobjekt - är en produkt som har ett stort behov av reparationer eller kräver andra åtgärder för att den ska vara möjlig att använda för sitt ursprungliga syfte. Produkten beskrivs utförligt i produktbeskrivningen.

Hör alltid av er till JBMx innan ni köper ett renoveringsobjekt så att inga missförstånd uppstår kring produktens skick och funktion.

20200903_193941_edited.jpg
bottom of page